Tri mjeseca poslije, čim je konstituisan novi saziv NSRS-a, Zakon o nepokretnoj imovini ponovo se našao u parlamentarnoj proceduri. "Novi zakon" koji je usvojen gotovo da je identičan onom koji je Ustavni sud BiH stavio van snage, a jedina razlika je nova odredba da se zakon ne odnosi na imovinu koja je do 31. decembra 1991. godine vođena kao imovina BiH, a koja je tada bila upisana kao imovina sa pravom korištenja bivše Socijalističke Republike BiH.

Ovlašteni podnosioci zahtjeva za ocjenu ustavnosti Ustavnom sud BiH moraju čekati da zakon bude objavljen u Službenom glasniku RS-a, dok Schmidt ne mora čekati, već može odmah reagirati.

Muharem Cero, ekspert za državnu imovinu, stava je da ovaj zakon može promijeniti ustavnopravni karakter BiH, preciznije pomoći Dodiku u njegovim planovima o podjeli Bosne i Hercegovine. Pojašnjava da bi BiH od jedne visoko decentralizirane države ušla u kapacitet koji sliči onome što su bili ratni ciljevi.

- Ušla bi u kapacitet unije, tri etnoteritorijalne jedinice, ušla bi u kapacitet konfederalne zajednice. Takvo ustavnopravno uređenje omogućilo bi drugi korak tog čina, a to je pravo na samoodređenje do samootcjepljenja. Pogledajte, entiteti imaju dosta prerogativa države - zakonodavnu vlast, imaju izvršnu vlast…, i šta je to što entiteti nemaju? Nemaju vlasništvo nad teritorijom - kaže Cero.

Dodik je 2012. godine, a što se može pronaći na web stranici predsjednika RS-a, objavio dokument pod nazivom "Dejtonska struktura Bosne i Hercegovine i pravni položaj Republike Srpske". U dokumentu je obrađeno i pitanje imovine.

- Kako Ustav BiH ne daje izričito pravo Bosni i Hercegovini na imovinu jer u nabrajanju njenih nadležnosti u članu 3.1. (od a do j), ne navodi pravo na imovinu, onda je jasno da Bosna i Hercegovina po važećem Ustavu BiH nema imovinu, niti to pravo reguliše nekim drugim članom Ustava - navodi se u ovom dokumentu.