Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta Rs, rekao je danas, 15. oktobra 2022. godine, reagujući na nametnute izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine od strane visokog predstavnika Christiana Schmidta, da visoki predstavnik treba djelovati nepristrasno u interesu svih građana u ovoj zemlji, podjednako tretirajući sve građane i narode.

-Izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je svojom odlukom donio visoki predstavnik, a koje zadovoljavaju interese samo jednog naroda u jednom entitetu predstavljaju selektivno i tendenciozno djelovanje visokog predstavnika.

Visoki predstavnik zanemaruje i ignoriše činjenicu da su Bošnjaci u entitetu Rs bez bilo kakve suštinske mogućnosti da utiču na procese donošenja zakona i drugih odluka u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u ovom entitetu. Zbog čega su izloženi sveopštoj sistemskoj diskriminaciji koja presudno utiče na položaj Bošnjaka u ovom entitetu, te snažno određuje sadašnjost, budućnost i biološki opstanak Bošnjaka u ovom entitetu.

Visoki predstavnik je zadužen da obezbijedi provođenje civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Aneks VII predviđa povratak protjeranih bez bilo kog oblika diskriminacije. Onda se nameće kao logično pitanje kako je moguće da je visokom predstavniku normalno da se Bošnjaci diskriminiraju u entitetu Rs, čija su vojska i policija presuđene da su počinile genocid nad Bošnjacima?

Podsjećam visokog predstavnika da zbog diskriminacije i osjećaja da ne postoje stvarni mehanizmi da zaštitimo naša prava Bošnjaci svakodnevno napuštaju ovaj entitet.

Aktuelna vlast provodi diskriminaciju radi mirnodopskog progona Bošnjaka i ostvarenja ratnog cilja o etnički čistom srpskom pravoslavnom prostoru. Prema trenutnim izbornim podacima sa liste SNSD-a biće izabrana tri poslanika u NSRs, koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, a koji će birati tri delegata u VNRs čime se dodatno obesmišljava procedura i pravo Bošnjacima, sa stvarnom podrškom Bošnjaka, za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa.

Zašto je izmjenama Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini visoki predstavnik izostavio entitet Rs od ovih izmjena i zašto nije uklonio asimetrična rješenja u ustavima entiteta, nadležnostima i mogućnostima u procesu zaštite vitalnih nacionalnih interesa naroda u Bosni i Hercegovini vjerovatno je samo njemu poznato.

Radi vraćanja povjerenja u instituciju Visokog predstavnika i samog gospodina Schmidta pozivam ga da djeluje  nepristrasno prema svim građanima u ovoj zemlji, podjednako tretirajući sve građane i narode.

Pozivam visokog predstavnika da poduzme korake u skladu sa ovlaštenjima, te obezbijedi identične mehanizme Bošnjacima i Hrvatima u ovom entitetu u procesu donošenja odluka kakve je  obezbijedio Hrvatima i Srbima u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

Samo na takav način može vratiti poljuljano povjerenje Bošnjaka u ovom entitetu da je visoki predstavnik za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine i da je tu radi zaštite interesa i prava svih građana u Bosni i Hercegovini.

Naravno, ako se osjeća i smatra visokim predstavnikom za cijelu Bosnu i Hercegovinu obzirom da ga Dodik i srpski političari u ovom  entitetu ne priznaju kao visokog predstavnika, rekao je potpredsjednik Salkić.

Popularno