Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS, rekao je danas da Dodikovu priču o nepostojanju separatističkih planova treba smatrati samo trenutnim stanjem u iščekivanju povoljnog trenutka, te da bi bilo naivno vjerovati da Dodik i njegovi vanjski mentori  odustaju od ideje podjele Bosne i Hercegovine.

- Nakon petnaest godina separatističke politike krajnje bi naivno bilo vjerovati da Dodik i njegovi vanjski mentori  odustaju od ideje podjele Bosne i Hercegovine. Razvijanje separatističke atmosfere, težnje i ambijenta svih ovih godina ne baca se niz vodu tek tako. Svako ko misli da je Dodik spreman odustati od te ideje u velikoj je zabludi.

Predstavnici međunarodne zajednice možda na to imaju pravo, jer ovo nije njihova domovina. Oni su vjerovali pobunjenim bosanskim Srbima 1995. godine, mi smo, nažalost, tada njima vjerovali pa smo doživjeli genocid.

Danas nemamo pravo biti naivni i vjerovati izjavama onih čiji postupci i djela govore drugačije. Zbog toga moramo biti svjesni ozbiljnosti situacije ne relativizirati je i u skladu sa tim se ponašati i poduzimati adekvatne korake.

Sjetimo se da su prvi ljudi Ruske Federacije rekli da nemaju namjeru napasti Ukrajinu, da se povlače sa ukrajinske granice, a onda je uslijedio napad.

Zbog toga Dodikovu priču o nepostojanju separatističkih planova treba smatrati samo trenutnim stanjem u iščekivanju povoljnog trenutka. Tome svjedoče ciljane i jasno tempirane policijske aktivnosti na prezentaciji vojne moći militariziranog MUP-a građanima radi njihovog ohrabrivanja u podršci separatističkoj ideji kada za nju dođe trenutak.

Još Bošnjacima u ušima odzvanjaju Dodikove izjave da postoji jasan plan za odcjepljenje entiteta RS i da postoje i vojni planovi za to. Sjetimo se pjesme militariziranih jedinica MUP-a entiteta RS  koje podstiču na vjersku i nacionalnu mržnju. Prisjetimo se da su za prosrpsku entitetsku vlast osuđeni za genocid nad Bošnjacima heroji i stvaraoci RS-a.

Sve ovo dokaz je trajnog opredjeljenja za podjelu Bosne i Hercegovine i realizaciju neostvarenih ratnih ciljeva ratnih zločinaca Karadžića, Mladića i njihovih sljedbenika.

Samo trajna eliminacija posljedica genocida, na temeljima presuda Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, garancija su dugoročnog mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i na Balkanu.

Ako je civilizirani dio svijeta dobronamjeran prema građanima ove zemlje zagovaraće ispravljanje historijske nepravde, zagovaraće provođenje rezolucije Generalne skupštine UN-a usvojenu na 56. zasjedanju 2002. godine, a koja predviđa da: “Nijedna država neće priznati kao zakonitu situaciju koja je nastala ozbiljnim kršenjem imperativnih normi međunarodnog prava, niti će pružati pomoć ili održavati takvo stanje.” Zločin genocida predstavlja kršenje imperativne norme međunarodnog prava prema Konvenciji o kažnjavanju i spriječavanju zločina genocida.

Svaki drugi pristup nije iskren i dobronamjeran prema žrtvama genocida, Bosni i Hercegovini i građanima ove zemlje.

Popularno