Bilo je to i prvo javno obraćanje nakon što je Komisija za utvrđivanje istine u i oko Srebrenice objavila izvještaj. Komisija za Srebrenicu je utvrdila da je u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine ubijeno više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava te da su srpske snage izvršile naknadni zločin prikrivanjem i premještanjem tijela nastradalih.

- 16. jula 1995. godine prema utvrđenom obrascu ubijeno je između hiljadu i hiljadu i dvije stotine ljudi koji su 14. jula 1995. godine odvezeni u Pilicu. Strijeljanja su izvršena na vojnoj ekonomiji Vranjeva. Istoga dana oko 15 sati izvršena je još jedna egzekucija zarobljenih. Tada je grupa pristiglih vojnika izvela zatočene iz doma kulture u Pilici i likvidirala oko pet stotina ljudi. 16. jula 1995. godine VRS izvršio je likvidaciju više stotina zarobljenih u Kozluku - rekao je tada Čavić.