Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS, rekao je danas, 10. februara 2022. godine, povodom usvajanja Prijedloga zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti i Nacrta zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću bh. entiteta RS, koji su usvojeni na sjednici NSRS-a, da je ovo vrijeme kada predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini trebaju da ozbiljno reaguju i sankcionišu one koji ugrožavaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum i mir u Bosni i Hercegovini.

- Za normalan svijet je fascinirajući prag tolerancije koji predstavnici međunarodne zajednice pokazuju spram onih koji aktivno rade na rušenju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Građani Bosne i Hercegovine trebaju biti ozbiljno zabrinuti spram odnosa međunarodne zajednice prema separatističkoj politici koju predvodi Milorad Dodik i njegovi poslušnici.

Ovo je vrijeme kada predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini trebaju da ozbiljno reaguju i sankcionišu one koji ugrožavaju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum i mir u Bosni i Hercegovini.

Vaše izražavanje zabrinutosti, a izostajanje konkretne reakcije, direktna je podrška i vjetar u leđa separatističkoj politici ekstremno radikalno orijentisanih bosanskih Srba iz entiteta RS.

Obaveza je visokog predstavnika, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, da reaguje i da ga zaštiti od onih koji ga ruše i ugrožavaju mir.

Aktivnosti entitetskih vlasti oko uzurpacije nadležnosti VSTV-a Bosne i Hercegovine, uz ranije uzurpacije nadležnosti Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine, su napad na državu, ustavni poredak i predstavljaju provođenje tihog separatizma i podjele države.

Usvajanje Prijedloga zakona o nepokretnoj imovini suprotno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je utvrdio da je država titular državne imovine, direktan je atak na Ustav Bosne i Hercegovine koji predviđa da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće.

Ako sve ovo uz retoriku koju koriste separatisti nije dovoljno za vašu ozbiljnu i konkretnu reakciju pitanje je šta treba da se desi da bi vi reagovali, ako uopšte i želite da reagujete, u interesu države Bosne i Hercegovine i njenih građana.

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana