Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS, rekao je danas, 8. januara 2022. godine, da nastavak neustavnog i nezakonitog obilježavanja 9. januara kao dana bh. entiteta RS stvara ambijent nesigurnog okruženja, iritira, uznemirava, provocira i diskriminira sve žrtve progona, teških zločina i genocida, šireći vjersku, nacionalnu mržnju i netrpeljivost prema građanima koji nisu bosanski Srbi pravoslavci.

- Vlasti bh. entiteta RS u Bosni i Hercegovini i ove godine nastavljaju praksu obilježavanja 9. januara kao dana bh. entititeta RS što predstavlja nezakonitu i neustavnu aktivnost, kršeći odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i vršeći krivično djelo.

Nastavak neustavnog i nezakonitog obilježavanja 9. januara kao dana bh. entiteta RS stvara ambijent nesigurnog okruženja, iritira, uznemirava, provocira i diskriminira sve žrtve progona, teških zločina i genocida, šireći vjersku, nacionalnu mržnju i netrpeljivost prema građanima koji nisu bosanski Srbi pravoslavci.

Poštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ustavna je obaveza koja proističe iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Svako onaj ko krši odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine direktno krši Dejtonski mirovni sporazum i ugrožava mir u Bosni i Hercegovini.

Vlada bh. entiteta RS svake godine bez ustavnog i zakonskog osnova suprotno stavu Venecijanske komisije i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, bez postojanja važećeg zakona, proglašava 9. januar danom entiteta.

Ove aktivnosti zahtijevaju reakciju po službenoj dužnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Obzirom da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada nije reagovalo koristim ovu priliku da ih javno pozovem da provedu istragu protiv odgovornih osoba za suprotstavljanje odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ugrožavanje mira, diskriminaciju, širenje vjerske, nacionalne netrpeljivosti, nezakonito postupanje, zloupotrebu položaja i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava entiteta.

Izostanak vaše adekvatne reakcije po ovom pitanju ranijih godina dodatno je ohrabrilo vlast bh. entiteta RS da nastavi i pojača aktivnosti na obilježavanju diskriminirajućeg, nezakonitog i neustavnog dana entiteta, aktivno se suprotstavljajući odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Samo vašom adekvatnom reakcijom može se zaustaviti obilježavanje dana kada se formalizirala ideja o etnički čistom srpskom prostoru koji je rezultirao teškim zločinima, progonom Bošnjaka i Hrvata, logorima, masovnim ubistvima i genocidom.

Građani Bosne i Hercegovine predugo čekaju vašu snažnu i odlučnu reakciju, ovo je pravi trenutak da se ta reakcija desi i da se zaustave oni koji su protiv vladavine prava, istine i pravde.

Popularno

  • 7 dana

  • 30 dana

  • Sve