U Srebrenici je danas, u organizaciji OO SDA Srebrenica, održana javna tribina na temu aktuelne političke situacije u Bosni i Hercegovini.

Današnjoj tribini prisustvovao je i potpredsjednik bh. entiteta RS, Ramiz Salkić, koji je u svom obraćanju istakao da odgovor na napade na Bosnu i Hercegovinu, od strane separatističkih politika iz bh. entiteta RS, treba biti insistiranje na eliminaciji posljedica genocida, na što nas obavezuju i konvencije i rezolucije UN-a.

Naš odgovor na napade na našu domovinu, od strane separatističkih politika iz ovog entiteta, treba biti insistiranje na eliminaciji posljedica genocida.

Kako nije postojala u prošlosti, sada ne postoji, a teško je očekivati da će i u budućnosti postojati spremnost za katarzu i stvarno suočavanje vlasti bosanskih Srba i Srpske pravoslavne crkve sa zločinima koji su počinjeni u ime srpskog naroda to nameće potrebu, a i na to nas obavezuju konvencije i rezolucije UN-a, da se pokrenu mehanizmi eliminacije posljedica genocida u Bosni i Hercegovini.

„Nijedna država neće priznati kao zakonitu situaciju koja je nastala ozbiljnim kršenjem imperativnih normi međunarodnog prava, niti će pružati pomoć ili održavati takvo stanje“, samo je dio jedne od rezolucija UN-a koje pozivaju i obavezuju na eliminaciju posljedica genocida.

Zločin genocida predstavlja kršenje imperativnih normi međunarodnog prava, jer predstavlja kršenje UN Konvencije o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Zločin genocida u Bosni i Hercegovini, počinioce i žrtve utvrdili su Međunarodni sud pravde u Hagu, te Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Do nas je da ovo pitanje postavljamo na svim nivoima, kao prioritet našeg djelovanja i da tražimo prijatelje širom civiliziranog svijeta da nam pomognu. Nekada se činilo kao utopija traženje zabrane negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, a danas je to realnost.

Mi trebamo jasno odrediti prioritete našeg djelovanja koji će spriječiti u budućnosti pojave koje nas danas opterećuju i ugrožavaju mir i stabilnost u našoj zemlji.

Ukoliko ovakvo stanje ostane u budućnosti ćemo uvijek biti uznemiravani sa separatističkim namjerama za podjelu naše domovine. Ako eliminiramo posljedice genocida biće to jasna poruka budućim generacijama da se genocidom ne mogu postizati zakonita i održiva stanja.

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana