"Škole u ovom entitetu nose naziv pravoslavnih svetaca, ukrašene su ikonama kao da su pravoslavne crkve, slave pravoslavnu slavu Sveti Sava, bošnjačka djeca na časovima likovnog i muzičkog vaspitanja crtaju Svetog Savu i pjevaju pjesme o Svetom Savi, na časovima historije uče da je ratni zločinac Mladić heroj, a ne da je presuđen za genocid, da je VRS stvarao RS, a ne da je presuđena da su njeni pripadnici počinili genocid. Uz sve to bošnjačka djeca ne mogu nazvati svoj jezik kako žele, bosanski, već im vlast bosanskih Srba nameće nepostojeći naziv. Šta je to ako nije aparthejd?

Prema Ustavu ovog entiteta, član 97, Bošnjaci i Hrvati bi trebali biti zastupljeni u javnom sektoru prema popisu iz 1991. godine. Prema tim podacima, Bošnjaka bi trebalo biti u javnom sektoru oko 28 posto, a danas nas ima oko 1 posto. Ako nekom oduzmete pravo na rad i egzistenciju šta je to, ako nije aparthejd? Od entiteta do lokalnog nivoa bošnjački predstavnici, koji su izabrani na izborima, izoluju se i isključuju iz procesa kreiranja i donošenja odluka. Njima kao alternativa se postavljaju Bošnjaci koji su samo na papiru Bošnjaci, a zapravo su tu da provode politiku partija bosanskih Srba. Šta je to, ako nije aparthejd?", zaključuje ponovo s pitanjem Salkić.