Sve to je, naročito kod Bošnjaka, probudilo sjećanje na period agresije i genocida kada im je uveden embargo na oružje koji je pogađao jedino njih i kada je u sigurnim zonama UN-a počinjen genocid. Prijateljsko je upozorenje da se Bošnjaci ne tjeraju u blokove kojima ne pripadaju i da se ne pokušavaju problemi riješiti linijom manjeg otpora i na račun Bošnjaka među kojima su sve glasniji oni koji govore da se te politike provode samo zato što su muslimani čija se brojnost i nakon preživjelog genocida treba na sve načine poništiti makar na polju izražavanja političke volje. Iskrena je namjera Islamske zajednice u BiH da upozori na ove opasne trendove i politike koje nadilaze dnevnopolitička nadmudrivanja i geopolitičke igre - ističe se u saopćenju.

Na kraju, Islamska zajednice u Bosni i Hercegovini je pozvala sve da se suzdrže od komentarisanja nametnutih odluka visokog predstavnika dok se o njima ne očituje Ustavni sud Bosne i Hercegovine i da poštuju njegove odluke, te to čini i danas.