Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret “Majke enklave Srebrenica i Žepa” uputili su treći Izvještaj Alice Nderitu, specijalnoj savjetnici generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida, a primjerak izvještaja i tužiocu stalnog krivičnog suda ICC.

Dostavljene su informacije o novim pokušajima izazivanja sukoba u BiH, kao osnov za počinjenje teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Od Alice Nderitu, specijalne savjetnice generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida, zatražene su konkretne akcije shodno Akcionom planu UN iz 2007 godine, koji uključuje i vojnu intervenciju u cilju prevencije genocida.

U izvještaju (2007) je navedeno da je UN propustio prevenciju genocida u BiH i Ruandi i da je neprihvatljiva činjenica da UN opet bude “nijemi promatrač “izvršenja genocida i da se naknadno “posipa pepelom” i izvinjava žrtvama genocida.

SB

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana