Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2022. i 2023 godine”.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti: Organi vlasti, jedinice lokalne samouprave, mjesne zajednice, institucije i vjerske zajednice, te udruženja čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.

Izbor projektnih prijedloga i podnosilaca zahtjeva, tj. potencijalnih korisnika po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.

Preliminarne, a nakon žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica http://www.fmroi.gov.ba/, a obavijest o donošenju Odluke i u dnevnom listu u kojem je objavljen ovaj javni poziv.

Rok za dostavljanje prijava na javni poziv ostaje otvoren od dana objave Javnog poziva u dnevnim novinama i web stranici Ministarstva do 31.12.2021. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Tekst javnog poziva:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffmroi.gov.ba%2Fv3%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FJavni-poziv-INFRA-BIH-2022-2023.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1x897PiwAfJRMdwsLp3V7s6J-nXxyEzVEiu4vAt1MdhiqDyiZuvUOtAPU&h=AT0BES6ap7aH5WdmC3yGOB97mHmnrJiCldvBYa8BSsYwWpp3skvUN1zxSk6XcLtCYm_L_vGRn5oexqJlkAwAXt1-YD25h6ki03nvs1wRV04oEMwXrxNzDhwVErWLJrB7M647&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3bRyuO9XYcaQ5C5sPe521loDJLGmwYOc8naO6MDGnvVUov3m298nVrSe9K3CGrP2hoI9-NjIQi4OvCw9_W6iaDlQgW10A4Lu3_1PrSGHLfEBrUqvCbCs-JhZ-kLbVSg9yFJ58qoiDPfMR0kiaZghLZpqoGe8O32hfAWODE2XY6KA

Prijavni obrazac:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffmroi.gov.ba%2Fv3%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F11%2FPRIJAVNI-OBRAZAC_INFRA-2022-2023.pdf%3Ffbclid%3DIwAR11S583em9cGwUjtIcFbC8BDl5p82ZV63dkLgIM1QMhGOeqC3C3_e5YjaI&h=AT3PAJVWricHc86-rT2CfRcohvriGLIwmotMDDJ2TDcADMnTv4MVaD7qiBhwoi4yMUmrz9wZcUoErL8Uw-lY9cVr72pXulf5l__buSbstAVyS-Sj39DAHSujUrOTkiGs1Jih&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3bRyuO9XYcaQ5C5sPe521loDJLGmwYOc8naO6MDGnvVUov3m298nVrSe9K3CGrP2hoI9-NjIQi4OvCw9_W6iaDlQgW10A4Lu3_1PrSGHLfEBrUqvCbCs-JhZ-kLbVSg9yFJ58qoiDPfMR0kiaZghLZpqoGe8O32hfAWODE2XY6KA

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana