Sastanak Organizacionog odbora Kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije održan je u ponedjeljak 2. aprila ove godine u Tuzli.

Sastankom je predsjedavao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, predsjednik Organizacionog odbora.

Razmatrane su i usvojene odluke o imenovanju Operativnog tima manifestacije, žirija za izbor najboljeg objavljenog djela i žirija za izbor najboljih literarnih radova. Razmatrana je i informacija o realizaciji manifestacije u 2017. godini, usvojen Program manifestacije za 2018. godinu i utvrđene smjernice za rad i aktivnosti u narednom periodu.

Organizacioni odbor je donio odluku da se objave javni pozivi za nagrade Hasan Kaimija u 2018. i to za najbolju objavljenu knjigu u 2016. i 2017. godini iz oblasti književnosti i literarni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola.

Manifestacija Dani Hasana Kaimije je jedna od najznačajnijih kulturno-vjerskih manifestacija koje se skoro u cjelovitosti realiziraju među povratnicima. Manifestaciju svake godine sadrži veliki broj događaja kao što su predavanja, izložbe, promocije knjiga, književne večeri i svečanosti na kojima se dodjele nagrade, a ove godine će biti upriličena od 4. do 24. juna.

(Srebrenica.ba)

Popularno

  • 30 dana

  • Sve

  • 7 dana